Nyheder

…

L 225 Sælgerpantebrevsmodel

Mulighed for skatteudskydelse ved salg af fast ejendom. Skatteministeren har fremsat et lovforslag, som gør det muligt helt eller delvis at udskyde beskatning af fortjeneste ved salg af fast eje...

Læs mere
…

VSO - sikkerhedsstillelser

Sikkerhedsstillelser med aktiver i VSO for gæld uden for VSO, hvor sikkerhedsstillelserne er fra før den 11. juni 2014, og hvor sikkerhedsstillelserne fortsat består den 1. januar 2018

Læs mere
…

Ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig?

Skatteministeren har i en pressemeddelelse oplyst, at der er indgået en principaftale med Frankrig om beskatning af pensioner, der udbetales fra Danmark til personer, der er bosat eller bosætter si...

Læs mere
…

Salg af fast ejendom

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, som gør det muligt helt eller delvis at udskyde beskatning af fortjeneste ved salg af fast ejendom, når en del af salgssummen berigtiges med et sælgerpan...

Læs mere
…

Skattefri seniorpræmie

Folketinget har vedtaget, at personer, der bliver på arbejdsmarkedet, efter de har nået folkepensionsalderen, under visse betingelser kan få en skattefri præmie af staten på 30.000 kr.

Læs mere
…

Leje af arbejdskraft ØLD. domme nr. 251

Arbejdsudleje Østre Landsret har afsagt domme om arbejdsudleje kontra entreprisekontrakter. Arbejdsudleje er et lidt misvisende udtryk. Arbejdsindleje er måske mere betegnende, da det skattemæss...

Læs mere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvorefter du vil modtage nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder direkte i din indbakke – BRANDT viser vej...

Brandt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hvorefter du vil modtage nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder
direkte i din indbakke.